Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


Specialisaties kinesitherapie

De Kinesiologie kent een aantal "hoofd"-specialisaties welk u hieronder kort beschreven ziet.


Sportkinesitherapie
De sportkinesitherapeut is enerzijds gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en anderzijds in de preventie ervan. Naast het behandelen van de sportletsels speelt de sportkinesitherapeut ook een belangrijke rol in de trainingsbegeleiding en het geven van advies en voorlichting (bv. over voeding, overtraining, ...). Een sportkinesitherapeut richt zich tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve.

Manuele therapie
De manueel therapeut richt zich op reversiebele aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Na een grondig onderzoek van het bewegingsapparaat kan de manueel therapeut beroep doen op specifieke mobilisatie- en manipulatietechnieken.

Lymfedrainage
De lymfedrainage is een bijzondere massagetechniek die tot doel heeft om overtollig vocht en metabole afvalstoffen af te voeren via de lymfebanen. Deze technieken kunnen manueel of mechanisch uitgevoerd worden. Deze techniek biedt goede resultaten bij oa. mastectomie, posttraumatisch oedeem, lyfoedeem en sommige acute inflammatoire aandoeningen van de onderhuidse weefsels.

Respiratoire Kinesitherapie
Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie bezit zijn specifieke technieken en speelt een zeer belangrijke rol in de revalidatie bij ademhalingsproblemen. Enkele veel gebruikte technieken binnen het domein van de respiratoire kinesitherapie zijn : aërosoltherapie, tapotage- en vibratietechnieken, houdingsdrainage, expectoratie technieken, aspiratie, ademhalingsoefeningen, ... Mogelijke indicaties zijn reanimatie, hartziekten, postoperatief, functionele revalidatie in de geriatrie, revalidatie van thoracale deformaties, ziekten van de luchtwegen (bronchitis, emfyseem, asthma bronchiale, respiratoire paralyse, ...), ...

Relaxatie
De relaxatietherapeut maakt gebruik van diverse ontspanningstechnieken. De relaxatietherapie kent diverse indicaties : bij cardio-vasculaire revalidatie, bij ademhalingsaandoeningen, gynecologie, psychiatrie, ... Er bestaan momenteel verschillende methodes : autogene training (methode Schultz), progressieve relaxatie (methode Jacobson), eutonie (methode Alexander), sofrologie (methode Caycedo), methode van Jarreau en Klotz, methode van Wintrebert, ...

Medische Trainingstherapie
De medische trainingstherapie is nauw verbonden met de manuele therapie en kan beschouwd worden als de "opvolger" van de mechanotherapie. Deze oefentherapievorm past de principes uit de trainingsleer toe, en kan zowel preventief als zuiver therapeutisch aangewend worden.

Electrotherapie
De electrotherapie is een waardevolle kinesitherapeutische techniek die gebruik maakt van electrische stroomvormen (in de brede zin) met een therapeutisch doel. Onder de electrotherapeutische middelen rekenen we : ultraviolette stralen, ultrason, sonoforese, kortegolf-therapie, radar, laser-therapie, galvanische stromen, iontoforese, ...

Perinatale Kinesitherapie
De kinesitherapeut met specialisatie in de perinatale kinesitherapie kan de aanstaande moeder voor, tijdens en na de bevalling begeleiden. Vóór de bevalling bestaat de taak van de kinesitherapeut erin de aanstaande moeder voor te bereiden op een bevalling zonder angst. Tijdens de bevalling kan de kinesitherapeut, indien gewenst, aanwezig zijn als hulp en steun. Na de bevalling is er nog de postnatale gymnastiek.

Pelvische Reëducatie
Een kinesitherapeut met specialisatie in de pelvische reëducatie richt zich op specifieke revalidatieproblemen bij patiënten met urogenitale aandoeningen. Als therapeutische middelen maken zij gebruik van specifieke oefeningen, biofeedback, elektrostimulatie en blaastraining.

Rug- en Nekscholing
De kinesisitherapeut die zich gespecialiseerd heeft in de rug- en nekscholing richt zich op patiënten met biomechanische wervelkolomaandoeningen. Inhoudelijk bestaat een "rugscholing" meestal uit een instructie (anatomie, biomechanica en pathologie van de wervelkolom), aanleren van correcte houdingen, correct leren tillen, ergonomie, preventieve oefentherapie en eventuele reconditionering. Deze werkwijze legt vooral de nadruk op preventie : primair (nog geen letsel aanwezig), secundair (lichte rugklachten aanwezig) en tertiair (bij intense rugproblematiek, om erger te voorkomen).

Psychomotorische Therapie
De psychomotorische therapie beschouwt de patiënt in zijn geheel, in zijn leefmilieu. Het is terzelfdertijd een pedagogische en psychologische behandeling, die gebruik maakt van verschillende middelen uit de lichamelijke opvoeding om het gedrag van de patiënt te verbeteren en te normaliseren.. Centraal staat voor de patiënt het bewust worden van hetgeen hij doet. Deze therapievorm wordt hoofdzakelijk uitgeoefend in de revalidatie van neurologische en psychiatrische aard en bij gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en volwassenen.

Cardiale Kinesitherapie
De cardiale kinesitherapeut is enerzijds gespecialiseerd in de cardio-fitness ter preventie van hartaandoeningen en anderzijds in de revalidatie van cardiologische patiënten.

Geriatrische Kinesitherapie
De geriatrische kinesitherapeut heeft zich als kinesitherapeut gespecialiseerd in de geriatrische problematiek : dementie, valpreventie bij ouderen, CVA, Parkinson, ...

Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een kinesistpraktijk bij u in de buurt »
Andere artikelen


Zoek naar een kinesistpraktijk in de buurt